Fraktion

FWE

Vorsitz: Carsten Ehlers
Stellv. Vorsitz: Christian Jeschke